Inspecties

Veiligheid gaat voor alles! Speelmaatje inspecteert én onderhoudt uw speeltoestellen en valondergronden. Met een combinatiecontract verzekert u zich van de wettelijk verplichte jaarlijkse hoofdinspectie en van structureel onderhoud. Onze inspecteurs hebben ruim 25 jaar ervaring in de fabricage en montage van speeltoestellen. Voor het uitvoeren van veiligheidsinspecties zijn zij opgeleid door het Keurmerkinstituut.

Kleine onderhoudswerkzaamheden, zoals het opnieuw vastzetten van planken en vastmaken van valondergronden, zijn inbegrepen bij de jaarlijkse inspectie. Door die op vaste tijden uit te voeren, blijft een speelplek voor kinderen veilig. En als beheerder voldoet u aan de belangrijkste eisen die de overheid stelt aan speelgelegenheden. Soms blijkt tijdens de inspectie dat er omvangrijkere herstelwerkzaamheden nodig zijn. Dan stelt Speelmaatje daar een inzichtelijke offerte voor op.

Inspectiewerkzaamheden

Samengevat vallen onder dit contract de volgende werkzaamheden

Speeltoestellen

 • beoordeling algehele staat van de constructie
 • toetsing aan actuele wet- en regelgeving
 • controle bevestigingsmateriaal (visueel, aandraaien, completeren)
 • herstel ter plaatse van kleine mankementen (incl. kleine vervangingsonderdelen)
 • logboek (leveren, invullen en jaarlijks actualiseren)
 • rapportage met bevindingen
 • offerte voor grotere reparaties

Kunstgras

 • visuele inspectie (melden van gebreken/vandalisme)
 • verwijderen van onkruiden, grassen en algen
 • opborstelen/blazen en reinigen van het kunstgras
 • aanbrengen/aanvullen filterzand 0,5-1,0 mm. (ca. 10kg/m2)
 • klein herstelwerk < €100,- (bijv. lijmranden of betontegels)
 • melden en offreren slijtage/vandalisme indien > €100,-

Mogelijk beschikt u over meerdere locaties waarvoor een gezamenlijk contract kan worden afgesloten. Dan biedt Speelmaatje clusterkortingen. Een voorwaarde daarvoor is dat de locaties zich binnen een straal van tien kilometer van elkaar bevinden.

Voor meer informatie over dit combinatiecontract en de tarieven; neem contact met ons op.