Kunstgrasonderhoud

Kinderen spelen graag in een groene, natuurlijke omgeving. Kunstgras op een onderlaag van foam biedt hen die natuurlijke ervaring én de vereiste veiligheid. Speelmaatje onderhoudt kunstgras zodat het er goed uit blijft zien en minder snel slijt. Zij krijgen hun natuurlijke speelervaring. U krijgt lagere beheerskosten dan bij natuurlijke materialen als valzand of schors het geval zou zijn.

Bij het onderhoud van kunstgras verwijderen we algen, borstelen we het kunstgras op en vullen we het zand bij. Dit onderhoud bevordert de levensduur van kunstgras. Anders buigen sprieten tijdens het spelen om en slijten ze sneller over de gehele lengte. Regelmatig onderhoud beperkt slijtage tot de top van de sprieten. Dat houdt de groene, natuurlijke speelomgeving langer in stand.

Onderhoudswerkzaamheden

Samengevat vallen onder dit contract de volgende werkzaamheden

Speeltoestellen

 • beoordeling algehele staat van de constructie
 • toetsing aan actuele wet- en regelgeving
 • controle bevestigingsmateriaal (visueel, aandraaien, completeren)
 • herstel ter plaatse van kleine mankementen (incl. kleine vervangingsonderdelen)
 • logboek (leveren, invullen en jaarlijks actualiseren)
 • rapportage met bevindingen
 • offerte voor grotere reparaties

Kunstgras

 • visuele inspectie (melden van gebreken/vandalisme)
 • verwijderen van onkruiden, grassen en algen
 • opborstelen/blazen en reinigen van het kunstgras
 • aanbrengen/aanvullen filterzand 0,5-1,0 mm. (ca. 10kg/m2)
 • klein herstelwerk < €100,- (bijv. lijmranden of betontegels)
 • melden en offreren slijtage/vandalisme indien > €100,-

Wanneer sprake is van meerdere locaties waarvoor een gezamenlijk contract wordt afgesloten is het mogelijk afspraken te maken over clusterkortingen mits deze locaties zich binnen een straal van 10 km ten opzichte van elkaar bevinden.

Voor meer informatie over dit combinatiecontract en de tarieven; neem contact met ons op.