Terug

KBS De Martinus

Losser

Onze katholieke school met 240 leerlingen is samen met OBS De Saller en kleuterschool Dreumeshoes gevestigd in de multifunctionele accommodatie Keizerskroon in Losser. Het schoolplein rond het gebouw was al geruime tijd toe aan een upgrade om onze leerlingen meer uit te dagen. Ook uit een analyse van de tevredenheidslijsten van leerlingen en ouders kwam dit naar voren. We hebben een schoolplein dat niet ruim is en daarnaast heeft het een bijzondere vorm. Dit maakte dat we op zoek zijn gegaan naar expertise voor het ontwerp en de uitvoering van ons nieuwe plein. Op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling in 2016 zagen we een mooi speeltoestel van Speelmaatje. Na een eerste oriënterend gesprek werden we steeds enthousiaster. Vooral het feit dat het mogelijk was om vanuit onze visie op bewegen en spelen samen met alle betrokkenen een passend ontwerp te maken sprak ons aan.
In enkele maanden is onder leiding van Speelmaatje met leerlingen, ouders, leerkrachten en buurtbewoners een plan uitgewerkt. We hebben het als erg prettig ervaren dat er tijdens dit interactieve proces regelmatig afstemming was en dat Speelmaatje niet de eigen inzichten over pleininrichting leidend liet zijn maar oog had voor onze visie en wensen.

Léon Poorthuis | Directeur KBS de Martinus

 

Leeftijd

4 – 11 jaar

Referentieadres

Losser

kinderen spelen verstoppertje achter een robinia verstopplek met poefs
twee meisjes balanceren op Robinia veldkeien
kinderen spelen verstoppertje achter een robinia verstopplek met poefs
twee meisjes balanceren op Robinia veldkeien
Meer zien