Werkplaats

Het is mogelijk bij Speelmaatje een combinatiecontract af te sluiten voor veiligheidsinspecties en onderhoud. Dit contract omvat zowel de 1-jaarlijkse hoofdinspectie als onderhoudswerkzaamheden aan de speeltoestellen en valondergronden. Twee medewerkers met jarenlange ervaring in fabricage en montage van speeltoestellen zijn ten behoeve van het uitvoeren van veiligheidsinspecties extern opgeleid door het Keurmerkinstituut.

Zij combineren in 1 bezoek de jaarinspectie met eventueel noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. Deze werkwijze leidt in de praktijk tot een efficiënte en betaalbare combinatie van diensten. De speelplek blijft veilig en de beheerder voldoet aan de belangrijkste eisen die de overheid stelt aan het (administratieve) beheer van speelgelegenheden.

Inspectiewerkzaamheden

Samengevat vallen onder dit contract de volgende werkzaamheden

Speeltoestellen

 • beoordeling algehele staat van de constructie
 • toetsing aan actuele wet- en regelgeving
 • controle bevestigingsmateriaal
 • (visueel, aandraaien, completeren)
 • herstel ter plaatse van kleine mankementen
 • (incl. kleine vervangingsonderdelen)
 • logboek
 • (leveren, invullen en jaarlijks actualiseren)
 • rapportage met bevindingen
 • offerte voor grotere reparaties

Kunstgras

 • visuele inspectie
 • (melden van gebreken/vandalisme)
 • verwijderen van onkruiden, grassen en algen
 • opborstelen/blazen en reinigen van het kunstgras
 • aanbrengen/aanvullen filterzand 0,5-1,0 mm.
 • (ca. 10kg/m2)
 • klein herstelwerk < €100,-
 • (bijv. lijmranden of betontegels)
 • melden en offreren slijtage/vandalisme
 • indien > €100,-

Wanneer sprake is van meerdere locaties waarvoor een gezamenlijk contract wordt afgesloten is het mogelijk afspraken te maken over clusterkortingen mits deze locaties zich binnen een straal van 10 km ten opzichte van elkaar bevinden.

Voor meer informatie over dit combinatiecontract en de tarieven; neem contact met ons op.

Kunstgrasonderhoud

Het is mogelijk bij Speelmaatje een combinatiecontract af te sluiten voor veiligheidsinspecties en onderhoud. Dit contract omvat zowel de 1-jaarlijkse hoofdinspectie als onderhoudswerkzaamheden aan de speeltoestellen en valondergronden. Twee medewerkers met jarenlange ervaring in fabricage en montage van speeltoestellen zijn ten behoeve van het uitvoeren van veiligheidsinspecties extern opgeleid door het Keurmerkinstituut.

Zij combineren in 1 bezoek de jaarinspectie met eventueel noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. Deze werkwijze leidt in de praktijk tot een efficiënte en betaalbare combinatie van diensten. De speelplek blijft veilig en de beheerder voldoet aan de belangrijkste eisen die de overheid stelt aan het (administratieve) beheer van speelgelegenheden.

Onderhoudswerkzaamheden

Samengevat vallen onder dit contract de volgende werkzaamheden

Speeltoestellen

 • beoordeling algehele staat van de constructie
 • toetsing aan actuele wet- en regelgeving
 • controle bevestigingsmateriaal
 • (visueel, aandraaien, completeren)
 • herstel ter plaatse van kleine mankementen
 • (incl. kleine vervangingsonderdelen)
 • logboek
 • (leveren, invullen en jaarlijks actualiseren)
 • rapportage met bevindingen
 • offerte voor grotere reparaties

Kunstgras

 • visuele inspectie
 • (melden van gebreken/vandalisme)
 • verwijderen van onkruiden, grassen en algen
 • opborstelen/blazen en reinigen van het kunstgras
 • aanbrengen/aanvullen filterzand 0,5-1,0 mm.
 • (ca. 10kg/m2)
 • klein herstelwerk < €100,-
 • (bijv. lijmranden of betontegels)
 • melden en offreren slijtage/vandalisme
 • indien > €100,-

Wanneer sprake is van meerdere locaties waarvoor een gezamenlijk contract wordt afgesloten is het mogelijk afspraken te maken over clusterkortingen mits deze locaties zich binnen een straal van 10 km ten opzichte van elkaar bevinden.

Voor meer informatie over dit combinatiecontract en de tarieven; neem contact met ons op.